Regulamin

I Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy, działający pod adresem tiguar.pl prowadzony jest przez firmę tiguar Piotr Ośródka z siedzibą w Łodzi przy ul. Brukowej 6/8, 91-341, NIP:7262266346, tel:+48 42 640 77 22. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie tiguar.pl
2. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu tiguar.pl są przetwarzane przez sklep. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom dla celów marketingowych. Każdy klient ma wgląd w swoje dane i może je w każdej chwili zmodyfikować lub usunąć z naszej bazy.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich osób lub podmiotów dokonujących zakupów w sklepie, które zwane są w dalszych postanowieniach regulaminu klientami, z zastrzeżeniem dalszych odmiennych postanowień regulaminu, które mogą stanowić przyznanie szczególnych uprawnień klientom będącym konsumentami w rozumieniu ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

II Procedura składania, weryfikacji i obsługi zamówień
1. Sklep dokłada najwyższej staranności, aby oferta internetowa była w pełni aktualna zarówno co do oferty towarowej jak i jego ceny. Z uwagi jednak na obrót towarowy mogą występować sytuacje, w których zostanie wyczerpana oferta towarowa w odniesieniu do danego rodzaju asortymentu lub też zmianie ulegną ceny towaru.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. tiguar.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
3. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie sklepu po wcześniejszej rejestracji w przypadku nowego klienta; zalogowaniu w przypadku stałego klienta.
4. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
5. Po wyrażeniu chęci zakupu towaru klient winien postępować zgodnie ze wskazaniami zawartymi na stronie sklepu, tj. dodać towar do koszyka, ustalić sposób płatności, sposób dostawy, określić czy chce otrzymać fakturę VAT czy też paragon.
6. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia na stronie tiguar.pl, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu potwierdzającą przyjęte zamówienie. Użytkownik jest na bieżąco informowany o statusie realizacji Jego zamówienia.
7. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
8. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) za pobraniem: należność pobiera kurier
b) przelewem bankowym na konto Sklepu Internetowego tiguar.pl
nr konta: Santander Bank Polska 98 1910 1048 2783 1442 4727 0001
c) online, w tym karty kredytowe, Tpay. Za realizację odpowiada operator tpay.com
9. Sklep tiguar.pl nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. Wówczas, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę.
10. Wysyłki zamówionych i opłaconych zamówień realizowane są przez firmę kurierską InPost oraz DPD. Wybór firmy zależy od formy oraz wielkości zamówienia i zostaje do wyboru wewnętrznego firmy tiguar.pl
11. Czas dostawy liczony jest od momentu wydania paczki firmie kurierskiej, o czym klient informowany jest stosownymi statusami do swojego zamówienia.
12. Zamówienia są realizowane (wysyłane) następnego dnia roboczego. W wyjątkowych sytuacjach realizacja zamówienia może trwać od 3 do 7 dni roboczych.

III Zwrot towaru, odstąpienie od umowy
1. Określone warunki w postanowieniach niniejszego regulaminu dotyczące możliwości odstąpienia od umowy dotyczą tylko i wyłącznie podmiotów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, uprawnienia te nie przysługują innym podmiotom, w szczególności zaś przedsiębiorcom.
2. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni od daty wydania mu przedmiotu zamówienia (dostarczenia towaru) zgodnie z „Ustawą z dnia 02.03.2000r ( Dz. U. Nr.22, poz 271) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”
3. Dla zachowania terminu o odstąpieniu od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej przed upływem terminu.
4. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej. Formularz do pobrania TUTAJ.
5. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji jeżeli produkt jest oryginalnie zapakowany, nie jest zniszczony, w żaden sposób nie użytkowany oraz klient posiada dowód zakupu.
6. Kupujący dokonuje zwrotu na swój koszt.
7. Osoba, która zakupiła bilet, wejściówkę na wydarzenie/event ma możliwość zmiany danych biletu po akceptacji Organizatora, w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. Po tym terminie zmiana danych nie będzie możliwa. Nie ma możliwości zwrotu biletu zgodnie z art. 38, p.12 z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

IV Procedura reklamacji
1. Na wszystkie produkty w sklepie tiguar.pl udzielona jest gwarancja.
2. Przez używane w niniejszym regulaminie pojęcie reklamacji rozumieć należy zarówno zgłaszanie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową w odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej jak i roszczeń przysługujących z tytułu gwarancji.
3. Po otrzymaniu przesyłki klient winien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt. W razie wykrycia wad/ usterek wynikających z transportu należy sporządzić protokół szkody.
4. W razie stwierdzenia wad klient winien o nich powiadomić sklep w formie elektronicznej (e - mail) i dalej postępować zgodnie ze wskazaniami sklepu.
5. W sytuacji gdy sklep podejmie decyzję o konieczności przesłania mu zakupionego towaru w ramach reklamacji, klient jest zobowiązany do wypełnienia „formularza reklamacyjnego” dostępnego na naszej stronie tiguar.pl w zakładce „Reklamacje”.
6. Sklep rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. O rozpatrzeniu reklamacji sklep informuje klienta w formie korespondencji elektronicznej lub telefonicznie.
7. Do reklamowanego sprzętu należy dołączyć kopię dowodu potwierdzającego zakup( faktura lub paragon).
8. W razie uznania reklamacji za uzasadnioną koszty odesłania sprzętu ponosi sklep.
9. W razie uznania reklamacji za nieuzasadnioną koszty przesyłki ponosi klient.

V Gwarancja jakości
1. Na stronie przy każdym opisie produktu załączona jest informacja o warunkach gwarancji. Zawiera ona zasadnicze postanowienia odnośnie tego czy dany sprzęt w całości jest objęty gwarancją czy tylko niektóre jego elementy, a także o okresie gwarancji.
2. Sklep rozpatruje roszczenia gwarancyjne niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia.
3. W ramach gwarancji sklep zobowiązany jest do usuwania wad lub usterek towaru, w taki sposób, aby był on w stanie nadającym się do użytku.
4. W sytuacji, jeśli nie jest możliwe usunięcie wad lub usterek sklep może dostarczyć klientowi towar wolny od wad lub też w sytuacji gdy dostarczenie tego towaru nie jest możliwe lub wiązałoby się ze znaczną zwłoką zwrócić klientowi uiszczoną przez niego cenę towaru.
5. Koszty przesyłki w ramach uzasadnionych roszczeń gwarancyjnych ponosi sklep
6. tiguar.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów (ceny, zdjęcia, parametry techniczne) były jak najbardziej zgodne ze stanem faktycznym. Kolory i wykończenia towarów prezentowanych w ofercie sklepu mogą nieznacznie różnić się od wyglądu artykułu w rzeczywistości. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w kolorystyce sprzedawanych towarów wynikające z indywidualnych ustawień monitora, samego monitora (matrycy) bądź typu karty graficznej.
7. Oferta przedstawiona na stronie internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

VI Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na witrynie internetowej tiguar.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
2. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia oraz wątpliwości prosimy zgłaszać telefonicznie lub drogą mailową na adres biuro@tiguar.pl

 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium